TEQOIA

Zonnige toekomst voor technisch personeel door energietransitie.

TEQ Talk

Techniek verandert de wereld. En je loopbaan. In deze editie van Teq Talks gaan we dieper in op de wereldwijde transitie naar een lagere CO2-uitstoot en de rol die techniek én technici daarin (kunnen) vertolken.

De energietransitie

Techniek en klimaatverandering

Vrijwel dagelijks besteden de media er aandacht aan: de energietransitie. Om de afgesproken klimaatdoelen te halen moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Van huiseigenaren tot industrie en van autofabrikanten tot energiereuzen. Hoe uiteenlopend al die voorgenomen en te nemen maatregelen ook lijken te zijn, ze hebben één grote gemene deler: techniek speelt een zeer belangrijke rol bij het bewerkstelligen van de klimaatdoelen.

Neem bijvoorbeeld de aanleg van windmolenparken voor de kust. Rondom deze immense operatie is een complete industrie ontstaan waar vrijwel alles om techniek draait. Van het ontwerpen van wieken en de bouw van turbines tot het aanleggen, inrichten én onderhouden van de infrastructuur. Een miljardenbusiness die de komende jaren exponentieel blijft groeien. Met deze groei neemt ook de behoefte aan hoog opgeleid en gekwalificeerd personeel zoals engineers flink toe.

 

Dichterbij huis zal het belang van goede technici het duidelijkst voelbaar en zichtbaar zijn. Jaarlijks moeten namelijk minimaal 100.000 bestaande woningen (en bedrijfsgebouwen) verduurzaamd worden. Tegelijkertijd moeten er voor 2030 ook nog eens 1 miljoen (!) energieneutrale nieuwbouwwoningen het daglicht zien. Tel hierbij de ontwikkeling van elektrische auto’s, de aanleg van zonneparken, het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen op en je begrijpt dat de toekomst voor technici er zonnig uitziet. Tóch ligt er een grote uitdaging in het werven van gekwalificeerd personeel. De werkgelegenheid in de duurzame energiesector groeit namelijk momenteel tien keer zo hard als in de rest van de economie, terwijl er steeds minder mensen voor een baan in de techniek kiezen.

Zonder technici geen transitie

Technisch personeel van de toekomst

Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact - een convenant tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden - over dit dreigende tekort: “Ik kan het niet genoeg benadrukken: techniek is de sleutel om grote maatschappelijk uitdagingen zoals klimaatverandering het hoofd te bieden. De aanwas van personeel is een zaak van goed samenwerken. Opleidingen en het bedrijfsleven hebben elkaar nu meer nodig dan ooit. Het is zaak dat de jeugd al op jonge leeftijd wordt gewezen op een rooskleurige toekomst in de techniek. Worden jongeren niet tijdig geconfronteerd met techniek, dan zal het vrij lastig zijn om hen later warm te maken voor een technische opleiding.”

Infographic over impact energietransitie op de installatietechniek.

Richting de toekomst

Ontwikkeling staat centraal

Huidige technisch specialisten zitten dus ook in de toekomst aan de goede kant van het spectrum. Al gaat er ook voor hen veel veranderen. Zo zullen er vanwege het klimaatakkoord van Parijs in de niet al te verre toekomst vrijwel zeker banen in de olie- en gassector verloren gaan.

Doorstromen naar bijvoorbeeld een baan in de zonne- of windenergie behoort in heel veel gevallen gelukkig tot de mogelijkheden. Zolang mensen zich gaandeweg hun loopbaan maar zijn blijven ontwikkelen. Want niet alleen is de ‘tak van sport’ compleet anders, met een toenemende automatisering en robotisering vergen veel (moderne) banen steeds meer inzicht in en kennis van systemen. Om er zeker van te zijn dat er bij een energietransitie zo min mogelijk van de huidige technische kennis verloren gaat, is het van het allergrootste belang dat werkgevers, werknemers en de overheid blijven hameren op scholing, bijscholing en omscholing. Alleen zo kunnen we in Nederland de energietransitie het hoofd bieden en tegelijkertijd profiteren van de ongelooflijke hoeveelheid technische kennis die we in huis hebben.

Bij Teqoia worden we gedreven door veranderingen als de energietransitie. We weten exact waar technici tegenaan gaan lopen en we zullen er dan ook alles aan doen om hun vaardigheden te bekwamen en ze klaar te maken voor de toekomst. Een zonnige toekomst.


 

 

Kun je niet genoeg krijgen van TEQ Talks? Schrijf je nu in en blijf op de hoogte.

Bekijk onze Teq Talks over
installatie

Zonnige toekomst voor technisch personeel door energietransitie

Zonnige toekomst voor technisch personeel door energietransitie

We gaan dieper in op de wereldwijde transitie naar een lagere CO2-uitstoot en de rol die techniek én…

Lees verder