Waarom kilometers asfalt blijven boeien

Bij een nieuwe laag asfalt op een snelweg komt heel wat kijken. Inspectie, planning, budgettering, overleg, opdrachtgunning, controle. Alwin van Aken is spin in het web bij Rijkswaterstaat en wil dat proces versnellen.

Alwin van Aken

Think hard. Work smart.

Nederland kent zo’n 2500 kilometer autosnelweg met tal van viaducten en bruggen waaraan onderhoud uitgevoerd moet worden. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord zorgt voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Noord-Holland. Adviseur Alwin van Aken is met zijn team verantwoordelijk voor het doorlopende kleinschalige onderhoud en reparatiewerkzaamheden, maar ook voor vervanging en het periodieke groot onderhoud.

 

‘Vroeger werd het onderhoud voorgeschreven in een bestek’, vertelt Van Aken. ‘Daarin stond stap voor stap beschreven wat de opdrachtnemer moest doen. Deze kon per stap een prijs opgeven en zo ontstond de overeenkomst. Bij uitvoering hield de opdrachtgever toezicht, buiten, op locatie. Maar nu doen we het werk vanaf kantoor. De aannemer komt tegenwoordig met een voorstel. Hij gaat vooraf zelf kijken en geeft een advies over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden op basis van wat hij op locatie geconstateerd heeft. Dat overleggen we met de wegbeheerder en zo bepalen we het werkpakket.’

Ariaalinformatie

Voor het onderhoud aan de ‘droge infrastructuur’, zoals dat in jargon heet, zijn prestatiecontracten afgesloten met aannemerscombinaties. ‘Wij stemmen de werkzaamheden af met onze opdrachtnemers en toetsen of het onderhoud is uitgevoerd volgens de eisen en wensen van de beheerder,’ zegt Van Aken. ‘Voor asfaltonderhoud bijvoorbeeld voeren we de verificatie en validatie uit op basisvan foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden. Per opdracht wordt een afleverdossier overlegd, waarin de opdrachtnemer beschrijft welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, welke materialen zijn toegepast en welke kwaliteitsnormen van toepassing zijn. Aan de hand van de opdracht toetsen wij of het resultaat voldoet aan de afspraken en verwachtingen.’
Onderdeel van de werkzaamheden van Van Aken is het configuration management: het op orde houden van alle areaalinformatie, een verzameling van topografische, bouwkundige en juridische gegevens van de infrastructuur. Per uitgevoerd werk worden de onderhoudsstatus en de wijzigingen geadministreerd. Het systeem moet actueel en accuraat zijn, want de planning van toekomstig werk wordt hierop gebaseerd. ‘Voor aanbesteding gebruiken we de informatie uit het systeem en na uitvoering willen we ook de nieuwe status weer vastleggen.
 
Dat die processen goed lopen en dat die informatie op de juiste plek terecht komt is een essentiële taak.’ De planning van al het onderhoud in de regio wordt gedaan door de afdeling programmering, en daarbij is afstemming van het werk met andere afdelingen en partijen noodzakelijk.

Efficiëntiewinst

Door de uitvoering van klein en vooral groot onderhoud goed te plannen, en waar mogelijk werkzaamheden te combineren, valt een aanzienlijk voordeel te behalen. Dat is onderdeel van het spel van Van Aken en zijn collega’s. ‘Asfalt bijvoorbeeld is op den duur aan vervanging toe. Het is een heel proces met veel schakels om van inspectie tot aan de uitvoering te komen. In overleg met een landelijke afdeling beoordeelt de beheerder welk wegvak aan vervanging toe is. Dan moet dat werk gepland worden. Zodra hiervoor ook het benodigde budget beschikbaar is, volgt de opdracht naar onze afdeling en wij spelen die weer door naar de aannemer. In al die schakels zitten overleg-, toets- en bijstellingsmomenten. We zijn gaan kijken hoe we dat kunnen vereenvoudigen, om het proces te versnellen.'

'Je moet bedenken dat tussen een inspectie en de opdrachtverstrekking de nodige tijd verstrijkt. Tegen de tijd dat de opdrachtnemer zelf gaat kijken, kan blijken dat de situatie alweer veranderd is ten opzichte van de inspectie en mogen we de programmering weer bijstellen. Wat we nu doen is het moment van inspectie combineren met de bezichtiging door de aannemer. Dat scheelt een hoop toets- en bijstellingsmomenten.’

Stabiele planning

‘Daarbij willen we ook het grootschalig onderhoudswerk over langere termijnen vastleggen, zodat we beter en efficiënter kunnen afstemmen tussen kleinschalig onderhoud en groot onderhoud. In de praktijk zie je dat door het kleinschalig onderhoud en herstelwerk het groot onderhoud vaak naar achteren schuift. Dat is weer van invloed op de planning en leidt tot inefficiëntie. Zo kan de aannemer bedenken herstelwerk uit te voeren op een niveau dat is afgestemd op gepland toekomstig groot onderhoud. Bij een volgende inspectie wordt dat herstelwerk gezien en als het er netjes uitziet kan dat aanleiding zijn het groot onderhoud vooruit te schuiven. Zo houden we elkaar een beetje voor de gek.’
 

Beter en efficiënter afstemmen

‘Een stabiele onderhoudsprogrammering krijgen is op deze manier niet eenvoudig. Daarom willen we het groot onderhoud echt gaan vastpinnen. Dat kan betekenen dat we werk uitvoeren dat nodig is binnen de totale programmering, terwijl dat werk volgens de oude onderhoudscyclus best later had gekund. Dat kan in sommige gevallen tot een flinke desinvestering leiden. Maar, door op kortere termijn meer geld uit te geven, is er op de langere termijn aan efficiëntie te winnen.’
 
RWS werkt voor projecten in de droge infra met managementcontracten die voor een bepaalde periode vastliggen. Voor Van Aken bemoeilijkt dat de pogingen om planning en uitvoering te verbeteren. ‘Als je met werkzaamheden gaat schuiven heb je dus tijdelijk meer geld nodig. Omdat zoveel vastligt, is het heel lastig om het financieel geregeld te krijgen. Als dit dan toch lukt, geeft dat veel voldoening. Naast het feit dat je in dit werk met veel verschillende partijen werkt en met veel verschillende dingen tegelijk bezig bent. Dat is fijn, want iedere dag is anders. ‘

Geïnspireerd?

Goed kunnen schakelen

‘Voor het werk bij RWS is meer nodig dan alleen technisch inzicht’, zegt Van Aken. ‘Je zal je vakkennis moeten vergroten met de ervaringen die je opdoet; je moet leergierig zijn. Ook belangrijk is dat je flexibel bent, want soms is het lastig om zaken geregeld te krijgen op de manier die jou het beste lijkt. Omdat soms politieke overwegingen een rol spelen, moet je kunnen meebewegen. Initiatief nemen is ook een onmisbaar kenmerk. Verder heb je te maken met veel verschillende partijen en afdelingen waarmee afstemming bereikt moet worden. Je moet dus goed kunnen schakelen. Het is leuk om mensen mee te krijgen en iets voor elkaar te krijgen.
 
’Van Aken is al enige tijd gedetacheerd bij RWS, een opdrachtgever die hij inmiddels goed kent. ‘Na mijn studie aan de hts ben ik bij Rijkswaterstaat gaan werken. Dankzij Teqoia loop ik er opnieuw alweer een aantal jaren rond. Een lange periode, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik op een spilfunctie terecht ben gekomen.' 
Geïnspireerd? Ontdek zelf ook de mogelijkheden bij Teqoia!

‘Toevallig start ik binnenkort met een opleiding technische bedrijfskunde, post-hbo. Dat heb ik zelf geïnitieerd. Ik vind het een groot pluspunt dat Teqoia zulke mogelijkheden biedt om jezelf te ontwikkelen. Eerder heb ik al een aantal cursussen gevolgd. Met de mensen van Teqoia heb ik altijd goed contact. Er heerst een heel open sfeer, je kunt alles zeggen. Als ik daar mensen spreek is het net als thuiskomen.’

Word specialist bij Teqoia in een van de volgende functies:

Schrijf je nu in voor de TEQ Talks nieuwsbrief! 


TEQ talks: specialisten aan het woord.

Wat is personal branding als je op zoek bent naar een nieuwe baan?

Wat is personal branding als je op zoek bent naar een nieuwe baan?

Wat is personal branding precies? En hoe kan een unieke personal brand jou helpen opvallen op de arbeidsmarkt?…

Lees verder
Wat is de energietransitie?

Wat is de energietransitie?

De wereld wordt steeds duurzamer. Ook in Nederland staat de energietransitie hoog op de agenda. Maar…

Lees verder
De veranderende arbeidsmarkt: hoe speelt Teqoia hierop in?

De veranderende arbeidsmarkt: hoe speelt Teqoia hierop in?

De arbeidsmarkt verandert. Banen verdwijnen, maar er komen ook weer nieuwe banen bij. Hoe ziet de huidige…

Lees verder
Wat is analytisch vermogen en bezit ik het?

Wat is analytisch vermogen en bezit ik het?

Analytisch vermogen staat vaak als vereiste bij een vacature. Maar wat is analytisch vermogen precies?…

Lees verder
‘Je kunt dat brein van mij niet afzetten’

‘Je kunt dat brein van mij niet afzetten’

Op zijn LinkedIn-profiel staat system administrator, maar in de praktijk is Jules Both eerder devops…

Lees verder
Testengineer zweert bij trial and error

Testengineer zweert bij trial and error

Nog even en ieder dak, schuin of plat, is voorzien van zonnepanelen. In Deventer zorgen ze ervoor dat…

Lees verder
Len de Jonge geeft mee: ‘Het werk staat voorop'

Len de Jonge geeft mee: ‘Het werk staat voorop'

Op een enorme olieraffinaderij in Pernis is Len Peeters field coördinator voor groot onderhoud, ook wel…

Lees verder
Waarom zijn er nu 11 meter hoge scrubbers nodig?

Waarom zijn er nu 11 meter hoge scrubbers nodig?

Om de zeevaart schoner te maken, zijn grote aanpassingen aan schepen nodig. Projectmanager Mike van Sighem…

Lees verder