TEQOIA

Klimaatneutraal produceren (petro)chemie in 2050

Enorme kans technisch specialisten

Evenals het gemiddelde Nederlandse huishouden moet ook de Nederlandse petrochemische industrie gas geven om de afgesproken klimaatdoelstellingen te halen. Tal van maatregelen moeten bijdragen aan het terugdringen van het energieverbruik in deze energieslurpende sector. Maatregelen die één ding gemeen hebben; er zijn uiteindelijk technici nodig om ze te verwezenlijken én te implementeren.

Miljarden investeringen om de nul te halen

2050 staat bij heel veel topmensen in de petrochemische industrie rood omcirkeld op de kalender. Dat is namelijk het jaar dat de sector klimaatneutraal moet zijn. Dezelfde sector die momenteel (samen met de zware industrie) ruim een derde van de CO2-uitstoot in Nederland voor ‘hun rekening’ neemt. En dan is de uitstoot de laatste 30 jaar zelfs al met 32% gedaald! Er is dus nog een lange weg te gaan.

Spannende tijden voor energieslurpers

Zowel de zware industrie als de petrochemische industrie maken regelmatig gebruik van temperaturen tot wel 1.000 graden voor het productieproces. Momenteel worden daar veelal kolen of gasgestookte installaties voor gebruikt. Met de hete adem van de klimaatdoelstellingen in de nek is het van belang om technologieën te ontwikkelen die het milieu slechts mondjesmaat belasten. Met de verduurzaming van vrijwel alle woningen in Nederland is het echter onmogelijk om de petrochemie volledig over te laten stappen op alleen maar elektriciteit. Particulieren gaan meer en meer aan de elektrische auto’s en de elektrische verwarming van woningen. De oplossingen voor de energieverslindende industrie moeten dus uit een andere hoek komen.

TNO timmert aan de weg

Om ‘Uur 0’ te halen, wordt er wereldwijd dan ook op meerdere borden tegelijk geschaakt. De investeringen lopen in de miljarden, maar de innovaties zijn dan ook spectaculair te noemen. Bij TNO wordt momenteel keihard gewerkt aan vier revolutionaire routes: elektrificatie productieprocessen, verduurzaming warmtehuishouding, afvang en opslag van CO2 en last but not least: efficiency en circulariteit.

1. Elektrificatie productieprocessen

De zogenaamde elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar voor een CO2-neutrale toekomst. Momenteel wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar methoden om het wisselende aanbod aan hernieuwbare elektriciteit toch in te kunnen passen in het industriële proces. Te weten;

● Power2Hydrogen: omzetten duurzame waterstof in brandstoffen en chemicaliën.
● Power2Heat: omzetten van elektriciteit in warmte.
● Power2Chemicals: elektrochemische conversie naar chemicaliën.

2. Afvang, hergebruik en opslag CO2

Zolang de petrochemische industrie nog 'afhankelijk' is van fossiele grondstoffen is het afvangen en opslaan van CO2 een 'quick win'. Wat niet herbruikbaar is, wordt naar lege gasvelden in de Noordzee gepompt.

3. Verduurzamen warmtehuishouding

Tijdens het productieproces komt er in de petrochemie enorm veel warmte vrij. Warmte die nu veelal onbenut wordt gelaten. Hergebruik van restwarmte en de inzet van warmtepompen is een 'eenvoudige' manier om snel resultaat te boeken.

4. Efficiency en circulariteit

Het klinkt logisch en simpel, maar toch is er nog een wereld te winnen. Door industriële processen efficiënt en circulair te maken zijn er minder energie en grondstoffen nodig. Geavanceerde conversie- en scheidingstechnologieën moeten resulteren in 40% efficiënter energiegebruik en een productiestijging van 10%!

Deze vier routes (al dan niet gezamenlijk of in combinatie met andere oplossingen) moeten leiden naar die ene heldere stip aan de horizon: een klimaatneutrale petrochemische industrie in 2050.

De toekomst is emissieloos en zonnig

Ondanks dat bovenstaande - en wereldwijd nog veel meer - methoden in de ontwikkelfase zitten, kunnen we nu al met grote zekerheid zeggen dat de toekomst van technici in de petrochemie er letterlijk en figuurlijk zonnig uitziet. De uiteindelijke uitrol en implementatie van de plannen zullen namelijk garant staan voor heel veel werkgelegenheid. Installaties moeten ontwikkeld, gebouwd en/of omgebouwd worden. Dit vergt technische kennis en kunde. De hoeveelheid technische vacatures zal naar alle waarschijnlijkheid enorm toenemen. Vacatures die we bij Teqoia natuurlijk graag invullen met de allerbeste kandidaten. 

Sta stil bij je persoonlijke ontwikkeling

Met oplossingen die nog in een de 'verre' toekomst liggen, is het wel van belang dat technici zich blijven ontwikkelen. Om er zeker van te zijn dat de energietransitie van de petrochemische industrie zo vlekkeloos mogelijk verloopt, is het van het allergrootste belang dat werkgevers, werknemers en de overheid blijven hameren op scholing, bijscholing en omscholing. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat alle geweldige oplossingen die momenteel worden uitgedacht kunnen worden geïmplementeerd en zullen resulteren in de zo gewenste emissieloze petrochemie.

Als detacheerder van technisch personeel worden we bij Teqoia gedreven door veranderingen zoals hierboven beschreven. Doordat we exact weten waar technici tegenaan kunnen gaan lopen, kunnen wij de beste specialisten met de beste ervaring leveren. Stuk voor stuk personen met vaardigheden en kennis die klaar zijn voor de toekomst. Een spannende, zinderende toekomst.

Lees onze andere TEQ Talks!

Vond je dit een interessant artikel? Schrijf je dan nu in en blijf op de hoogte van de nieuwste TEQ Talks!


Bekijk onze Teq Talks over
olie, gas & petrochemie

Klimaatneutraal produceren (petro)chemie in 2050: enorme kans technisch specialisten

Klimaatneutraal produceren (petro)chemie in 2050: enorme kans technisch specialisten

Klimaatneutraal produceren in de petrochemie biedt een gouden kans voor technisch personeel, volop werkgelegenheid…

Lees verder
De wereld van turnarounds

De wereld van turnarounds

Dominggus Leatemia is al tientallen jaren planner en werkvoorbereider in de turnarounds. Met veel passie!

Lees verder
Nauwkeuriger, veiliger en goedkoper inspecteren met drones

Nauwkeuriger, veiliger en goedkoper inspecteren met drones

Toekomstvisioenen over robots slaan al decennialang de plank mis. Maar wat we tegenwoordig écht kunnen…

Lees verder