Meer werkplezier door Lean werken

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) produceert graafmachines en wielladers. Bouke de Voldere heeft zich bij HCME toegelegd op de verbeterfilosofie ‘Lean’. Hij helpt teams om hun productiviteit en kwaliteit te verbeteren.

Teq talk

Niet alleen veranderingen in de techniek zelf beïnvloeden het werk van technici. Ook veranderingen in denk- en werkwijze veranderen de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Bouke de Voldere levert als Lean coach bij Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de werkprocessen bij de Amsterdamse vestiging van dit Japanse bedrijf.

Leiders op alle niveaus in de organisatie moeten nieuw gedrag en nieuwe leiderschapsstijlen aanleren
Bouke de Voldere, Lean coach bij Hitachi Construction Machinery (Europe)

Bewezen verbeterfilisofie

HCME produceert graafmachines en wielladers. Bouke de Voldere werd in augustus 2017 benaderd door Teqoia (destijds nog NOVA Engineering) Hengelo voor een functie als production engineer bij HCME. Inmiddels heeft hij zich verder toegelegd op de verbeterfilosofie 'Lean', waarin hij zelfs de 'black belt' heeft behaald. Hij rapporteert nu rechtstreeks aan de General Manager, Amsterdam Factory bij HCME en helpt teams om hun productiviteit en kwaliteit te verbeteren.

De Voldere legt uit: "Lean is een bewezen verbeterfilosofie, die bij productiebedrijven kan leiden tot enorme productiviteitsverbeteringen. Toch zijn lean trajecten maar bij weinig bedrijven écht succesvol. Het begint vaak met een opleving die echter uiteindelijk (te) weinig blijvend resultaat oplevert. Een diversiteit aan oorzaken kan hier debet aan zijn. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat bij het uitblijven van resultaat één oorzaak heel vaak terug komt: "de mensfactor". Concreet komt het erop neer dat de leiders op alle niveaus in de organisatie nieuw gedrag en nieuwe leiderschapsstijlen dienen aan te leren. Dit nieuwe gedrag leidt uiteindelijk tot een nieuwe cultuur in de gehele organisatie. Juist het realiseren van deze cultuur betekent het verschil tussen hier en daar een paar procentjes verbetering of een echt grote productiviteitsstijging gebaseerd op continu verbeteren".

HCME is al enige jaren actief met haar lean-reis bezig. Recent heeft de productiviteit weer een nieuwe versnelling doorgemaakt, doordat juist deze mensfactor extra aandacht heeft gekregen.

Succesfactoren

Bouke de Voldere: "De eerste belangrijke succesfactor is het feit dat we het benaderen vanuit de medewerkers zelf: Verbeteringen worden bedacht door de mensen die het werk moeten uitvoeren in samenwerking met hun direct leidinggevenden. Een mooi voorbeeld is '2 seconds lean': laat een groepje monteurs, eventueel aangevuld met een buitenstaander, een onderdeel van het productieproces kritisch bekijken. Iedereen krijgt tijdens de sessie opdracht om een initiatief te bedenken dat ervoor zorgt dat het proces twee seconden sneller wordt. Ook al heeft het totale proces een cyclustijd van laten we zeggen 8 minuten. De resultaten zijn verbluffend: met kleine aanpassingen wordt vaak een enorme verbetering doorgevoerd. De slimmigheid in de 2 seconds lean methode zit hem in het feit dat iedere deelnemer zelfs met de kleinste aanpassen toch naar voren komt. En geloof mij, er zit vrijwel nooit een idee bij dat maar 2 seconden oplevert... het is altijd meer... veel meer.. In dit specifieke voorbeeld hebben we in een aantal sessies de cyclustijd terug gebracht van 8 minuten naar 4 minuten, maar liefst een halvering van de totale tijd!

De voorgestelde verbeteringen voeren we direct 'quick-and-dirty' uit, soms letterlijk met een plankje en een rol tape. Blijkt het goed te werken dan volgt er een structurele aanpassing." Een ander voorbeeld zagen we in de productiehal, waar de sleutels net anders werden neergelegd, waardoor ze sneller en met minder loop- en bukwerk gepakt konden worden. Bouke de Voldere: "Door deze manier van werken weten de monteurs zich gewaardeerd en gesteund in hun ideeën. Hoe gaaf is het om continu je eigen werkproces te mogen verbeteren en handiger te maken, het verschil in werkvoldoening is dag en nacht."

"De tweede succesfactor is 100% onvoorwaardelijke support van het topmanagement. Bij HCME is Lean onderdeel van het grotere productieproces-verbetertraject en van hoog tot laag onderkent men het belang. Daarbij helpt het natuurlijk dat we al mooie successen kunnen presenteren."

De teamleaders en voormannen zijn onder begeleiding van Bouke procesanalisten geworden. "Zij realiseren de aanzienlijk doorlooptijd reducties, niet ik. Feitelijk is mijn taak het creëren van een compleet andere cultuur: ¾ zit hem in de betrokkenen aanleren van ander leiderschap gedrag en ¼ in het toepassen van enkele praktische lean tools. Juist de combinatie van deze twee haalt het enorme kennis en inzicht potentieel uit de medewerkers naar boven."

Werkplezier

General Manager Rein Pijnenburg typeert hoe HCME 'in de wedstrijd zit': "De belangrijkste verdienste van Bouke en het Lean programma is dat de mensen geënthousiasmeerd worden om te verbeteren. Het werkplezier van de mensen op de productielijn die we als eerste onder de loep hebben genomen, is merkbaar verbeterd. En als je de mensen enthousiast krijgt, dan volgt de rest – productiviteitsverbetering of kostenbesparing - vanzelf. Dat past volledig bij de filosofie die we als Japans bedrijf hebben: sterk gericht op beslissingen die op de lange termijn effect opleveren en met respect voor de mensen."

Structuur die een Lean cultuur mogelijk maakt

Bouke de Voldere: "Het Lean denken wordt stap voor stap structureel ingebed in ons managementproces. Dagelijks zijn er op alle niveaus gesprekken van een kwartier gepland over de behaalde resultaten van het productieproces. Beginnend met het dagelijkse management 'op de vloer' en eindigend met een volledige 'Factory scrum'. Is er ergens een grote afwijking, dan wordt meteen de oorzaak achterhaald en bijgestuurd. Op die manier ziet iedereen ook meteen effect van de verbeteringen. Op dit moment staan er bij de productielijn waar we mee bezig zijn overal computers, waarop de cyclus tijd van elke productie stap wordt bijgehouden door de monteurs zelf. Als er een langere cyclus tijd ontstaat door welke afwijking dan ook, dan wordt de oorzaak daarvoor door dezelfde monteur in het systeem vastgelegd. Als we een oorzaak vaak zien terugkomen, dan gaan we op zoek naar een structurele oplossing voor het probleem. Dat kan bij een leverancier liggen of bij onszelf. Deze aanpak maakt dat de monteurs en teamleaders zelf eigenaar zijn van hun proces, zelf de procesdata beoordelen en zelf inzien waar verbeter potentieel ligt. Op de werkvloer dus, daar waar het product werkelijk wordt gemaakt. Dit psychologische eigenaarschap is geen leuke bijvangst, het is juist datgene wat de innovatiekracht en drive bij de mannen op de werkvloer naar boven haalt." Bouke de Voldere benadrukt dat de productiviteit en efficiëntie verbeteringen, waar we het hier over hebben, dus niet van hemzelf komen maar echt van de productie medewerkers op de werkvloer zelf. Hitachi grote vooruitgang bieden door de medewerkers van management tot en met de werkvloer te laten excelleren door hun potentieel naar boven te halen is de passie van Bouke de Voldere.

Snelle en continue verbeterstapjes door ideeën van monteurs direct on the job te testen. De slogan: "Niet discussiëren maar proberen". Hier een test met een lichtgewicht karretje geleend van de catering. Nu een tijdje mee gedraaid en het werkt super, aldus de mannen. Test is geslaagd dus er wordt een gloed nieuwe besteld.

De ingenieur van de toekomst

Volgens Bouke de Voldere zal de Lean filosofie of een afgeleide ervan een randvoorwaarde worden voor productiebedrijven in de toekomst: wie dat niet voor elkaar heeft, kan niet meer meekomen. Dat heeft ook gevolgen voor de ingenieur van de toekomst: "Technische kennis en inzicht is niet meer voldoende voor de toekomst. 'Human skills' maken het verschil tussen een gemiddelde techneut en een topper."

Lachend: "Dus als jullie goede specialisten tegen komen met de combinatie van technische kennis en goede sociale vaardigheden, stuur ze naar HCME en wij helpen hem of haar te excelleren"

Bekijk onze Teq Talks over
machinebouw

Robot kijkt met machine vision

Robot kijkt met machine vision

We zoeken uit hoe de ontwikkelingen in machine vision en deep learning ertoe leiden dat fabrieksrobots…

Lees verder
Meer werkplezier door Lean werken

Meer werkplezier door Lean werken

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) produceert graafmachines en wielladers. Bouke de Voldere…

Lees verder
Robotica verandert het werk van technici

Robotica verandert het werk van technici

Na zijn promotie aan de Technische Universiteit Delft ontwikkelde Richard van der Linde samen met diverse…

Lees verder
3D-metaalprinten: nieuwe designs voor de medische wereld

3D-metaalprinten: nieuwe designs voor de medische wereld

FMI Additive in Tilburg gaat zich toeleggen op het 3D-metaalprinten van medische hulpstukken, zoals implantaten…

Lees verder